PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 O DF-17 "Zachodzi słoneczko" - efekt zielonego promienia. T.M.Molenda SD Kr-2017 1876
2 F Plakat 10 najpiękniejszych doświadczeń z fizyki 229
3 Eks Art Analiza graficzna w nauczaniu fizyki. H.Szydłowski FS 2-2002 621
4 El In-1PF Badanie drgań relaksacyjnych z neonówką E 05-A 716
5 M In-1PF Badanie ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka M 15-A 592
6 Op In-1PF Badanie widm emisyjnych gazów przy pomocy spektrometru E-19 901
7 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E-04 695
8 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
9 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E-03 590
10 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M-09 697
11 EEs In Butelka lejdejska rozbierana V 5-6 289
12 MK In Chronograf głośnikowy 264 zdjęcia(4)
13 OG Art Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? S.Bednarek, J.Krysiak 1184
14 F DF-16 Demonstracja składania drgań przy pomocy wiązki laserowej i nie tylko ... J.Nowakowski i in. SD Wr-2016 1709
15 OG PD Domek barw - RGB 3002
16 EEl In-1PF Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma E 06-A 580
17 E DF-11 Doświadczenia z silnikami unipolarnymi. T.Bednarek, S.Bednarek SD W-2011 766
18 O PD Efekt Tyndalla 207
19 EEs In Elektrometry Brauna V 5-12 269
20 EEs In Elektrometry Brauna- komplet V 5-12 325
21 EEs In Elektroskop V 5-14 197
22 O In Fotometr Jollyego V 7-28 384
23 O In Fotometr Ritchiego V 7-3 314
24 EEl In Galwanometr uniwersalny V 5-99 364
25 A In Generator akustyczny V 2-15 1029
26 EEs In Generator Van de Graaffa V 3-100 246
27 M In-1PF II zasada dynamiki Newtona, doświadczalne potwierdzenie zależności a(F) M-21 856
28 EEl In Induktor Ruhmkorffa V 5-21 434
29 El In-Ob Instrucja Miernik uniwersalny M 890 100
30 MP In-Ob Instrukcja manometru CHY 886 423

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.;
grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US