PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 115 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 O DF-17 "Zachodzi słoneczko" - efekt zielonego promienia SD Kr-2017 1876
2 F Plakat 10 najpiękniejszych doświadczeń z fizyki 229
3 Eks Art Analiza graficzna w nauczaniu fizyki - H.Szydłowski: 621
4 El In-1PF Badanie drgań relaksacyjnych z neonówką E 05-A 716
5 M In-1PF Badanie ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka M 15-A 592
6 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E-04 695
7 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
8 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E-03 590
9 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M-09 697
10 EEs In Butelka lejdejska rozbierana V 5-6 289
11 MK In Chronograf głośnikowy 264 zdjęcia(4)
12 OG Ar Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? - Bednarek S., Krysiak J. 1184
13 OG PD Domek barw - RGB 3002
14 EEl In-1PF Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma E 06-A 580
15 E DF-11 Doświadczenia z silnikami unipolarnymi. T.Bednarek, S.Bednarek SD W-2011 766
16 O PD Efekt Tyndalla 207
17 EEs In Elektrometry Brauna V 5-12 269
18 EEs In Elektrometry Brauna- komplet V 5-12 325
19 EEs In Elektroskop V 5-14 197
20 O In Fotometr Jollyego V 7-28 384
21 O In Fotometr Ritchiego V 7-3 314
22 EEl In Galwanometr uniwersalny V 5-99 364
23 A In Generator akustyczny V 2-15 1029
24 EEs In Generator Van de Graaffa V 3-100 246
25 M In-1PF II zasada dynamiki Newtona, doświadczalne potwierdzenie zależności a(F) M-21 856
26 EEl In Induktor Ruhmkorffa V 5-21 434
27 El In-Ob Instrucja Miernik uniwersalny M 890 100
28 El In-Ob Instrukcja miernika BM 805 Brymen 1927
29 El In-Ob Instrukcja miernika DT 830B 240
30 El In-Ob Instrukcja miernika UT 90A 763

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US