PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 92 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 O DF-17 "Zachodzi słoneczko" - efekt zielonego promienia SD Kr-2017 1876
2 F Plakat 10 najpiękniejszych doświadczeń z fizyki 229
3 M In-1PF Badanie ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka M 15-A 468
4 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E 04-B 363
5 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
6 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E 03-A 590
7 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M 02-A 697
8 EEs In Butelka lejdejska rozbierana V 5-6 289
9 MK In Chronograf głośnikowy 264 zdjęcia(4)
10 OG Ar Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? - Bednarek S., Krysiak J. 1184
11 OG PD Domek barw - RGB 3002
12 EEl In-1PF Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma E 06-A 580
13 E DF-11 Doświadczenia z silnikami unipolarnymi. T.Bednarek, S.Bednarek SD W-2011 766
14 O PD Efekt Tyndalla 207
15 EEs In Elektrometry Brauna V 5-12 269
16 EEs In Elektrometry Brauna- komplet V 5-12 325
17 EEs In Elektroskop V 5-14 197
18 EEl In Galwanometr uniwersalny V 5-99 364
19 A In Generator akustyczny V 2-15 1029
20 EEs In Generator Van de Graaffa V 3-100 246
21 EEl In Induktor Ruhmkorffa V 5-21 434
22 EEl In Instrukcja miernika UT 90A 713
23 EEl In Instrukcja regulowanego zasilacza prądu stałego M10-SP 305E 30V 5A 249
24 EEl In Instrukcja regulowanego zasilacza prądu stałego M10-SPM 18V 381
25 T In Kalorymetr V 4-4 641
26 A In Kamertony rezonancyjne V 2-1 282
27 M,T DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych 1340
28 FJ In Komora dyfuzyjna V 9-3 1586
29 TM In Komplet do doświadczeń z ciepła V 4-40 1122
30 EM In Komplet do doświadczeń z magnetyzmu V 5-24 468

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US