PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Chronograf głośnikowy

Chronograf jest rejestratorem ruchu, gdzie na papierowej taśmie, którą ciągnie poruszajace się ciało zaznaczane są punkty w jednakowych odstępach czasu. Służy do graficznego odwzorowania wielkości fizycznych związanych z ruchem, takich jak droga, czas, prędkość i przyspieszenie. Znajduje bezpośrednie zastosowanie we wszystkich doświadczeniach z kinematyki ruchu postępowego, jak również w doświadczeniach z dynamiki, np. dla II zasady dynamiki Newtona.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US