PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Elektroskop

Elektroskop służy do doświadczeń z elektrostatyki. Przyrząd przedstawia blaszaną puszkę o dwóch płaskich przeźroczystych ściankach szklanych, osadzona na podstawie. Na wierzchu puszki jest umocowana tulejka izolacyjna, przez którą jest przetknięty pręt metalowy z kulką, łączący się z wąską listewką. Listewka w połowie swej długości jest dwukrotnie zgięta. W miejscu przegięcia listewki jest podłużne wycięcie. Po obu stronach wycięcia są łożyska, w których spoczywa oś wskazówki. Wycięcie w listewce pozwala wskazówce na swobodne odchylanie się od listewki, przy czym górna część wskazówki odchyla się w jedną stronę, dolna w przeciwną. Do uziemienia obudowy służy zacisk umieszczony na budowie. W kulce wystającej ponad obudowę można umieścić okładkę płaskiego kondensatora lub kolec, które stanowią wyposażenie elektroskopu.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US