PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Pracownia Dydaktyki Fizyki i Astronomii
SKŁAD OSOBOWY:
Kierownik: Tadeusz M. Molenda
obraz_4.png
dr nauk fizycznych w zakresie dydaktyki fizyki, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, starszy wykładowca,

pokój 303 A, tel. 91 444 12 44,
pracownia - sala 301, tel. 91 444 12 50
Konsultacje: środa 11.40 - 12.20, sala 301.

Molenda(at)wmf.univ.szczecin.pl

Doświadczenie zawodowe:

Działalność:

Pracownik techniczny: Roman Gwizdek
mgr fizyki, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego
starszy technik,
pokój 303 A, tel. 91 444 12 44,
pracownia - sala 301, tel. 91 444 12 50

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US