PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Materiały do zajęć

Metrologia
Podstawowe: Niepewnosc_pomiaru_Def_Wzory

W1: Metrologia - podstawowe pojęcia
Prawo_propagacji_i_Metoda_elementarna

Wyznaczanie gęstości:
Opis: Wyznaczanie gęstości (prostopadłościan, kula, walec) - pdf
Wyznaczanie gęstości (prostopadłościan, kula, walec) - doc
Obliczenia: Gęstość_Obliczenia - plik xls

Regresja liniowa
Niepewność rozszerzona
Wykresy - zalecenia
Rozklady_Przeglad

Cyfry_Znaczące_Zaokrąglanie

Zalecenia, wymogi zapisu
Word - zalecenia: zapisy wielkości, tabeli, wykresów, rysunków

Wymogi: Zapis wielkości fizycznych

Uwagi o zapisie wielkości fizycznych i pewnych nieprawidłowościach w tym zakresie

Wielkości fizyczne_Układ SI_Analiza wymiarowa

Inwersja w xls
Kor. seryjna - Inwersja

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US