PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Materiały do zajęć

Zalecenia, wymogi zapisu
Word – zalecenia: zapisy wielkości, tabeli, wykresów, rysunków (doc)

Technologia Informacyjna

1. Podanie - w1 (pdf)

2. Cwiczenia - doc (doc)

3. Podanie - w2 (pdf), Podanie - w3 (pdf)

Kor. seryjna - Inwersja (xls)

Spis_tresci_1 Spis_tresci_2

Techn.Inf-zadania

I Pracownia Fizyczna - zajęcia laboratoryjne
Regulamin i Instrukcja BHP

Instrukcje do doświadczeń - zakładka eksperyment, grupa In-1PF

Instrukcje do mierników, przyrządów - zakładka eksperyment, grupa In-Ob

Spis doświadczeń - www IF

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US