PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

I Pracownia Fizyczna - materiały

I Pracownia Fizyczna - www IF US
Spis doświadczeń - www IF

Regulamin I Pracowni Fizycznej,
Zalecenia dotyczące przedkładanych sprawozdań z doświadczeń w I Pracowni Fizycznej

Instrukcja BHP I Pracowni Fizycznej

Instrukcje do doświadczeń - zakładka eksperyment, grupa In-1PF

Instrukcje do mierników, przyrządów - zakładka eksperyment, grupa In-Ob

Przydatne programy komputerowe do doświadczeń
(programy wykonał były magistrant w Pracowni - Jacek Puczko)
Aplikacja (rar) - II zasada dynamiki - ruch wózka pod działaniem stałej siły
Aplikacja (exe) - Ruch ciężarków po równi pochyłej
Aplikacja (rar) - Zderzenia na torze powietrznym

Zalecenia, wymogi zapisu

Word – zalecenia: zapisy wielkości, tabeli, wykresów, rysunków (doc)
Uwagi o zapisie wielkości fizycznych i pewnych nieprawidłowościach w tym zakresie (artyk Foton - pdf)

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US