PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

*Uniwersytet Prdagogiczny w Krakowie
* Uniwersytet Rzeszowski
* Uniwersytet Gdański
* Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US