PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Materiały do zajęć

Zalecenia, wymogi zapisu
Word - zalecenia: zapisy wielkości, tabeli, wykresów, rysunków

Wymogi: Zapis wielkości fizycznych

Uwagi o zapisie wielkości fizycznych i pewnych nieprawidłowościach w tym zakresie

Wielkości fizyczne_Układ SI_Analiza wymiarowa

Statystyka i analiza danych pomiarowych
1. Pole powierzchni - koło, stopa 1_Pole_pow_kolo_stopa
2. Cyfry_Znaczące_Zaokrąglanie
3. Definicje_wzory_Niepewnosc_pomiaru
4. Prawo_propagacji_i_Metoda_elementarna
5. Oblicz_Gęstosc; Wyznaczanie gęstości (kula, walec, prostopadłoscian)

6. Regresja liniowa
7. Niepewność rozszerzona
8. Wykresy - zalecenia
9. Rozklady_Przeglad

I Pracownia Fizyczna
Regulamin i Instrukcja BHP

Instrukcje do doświadczeń - patrz zakładka eksperyment grupa In-1PF
Doświadczalne potwierdzenie II zasady dynamiki Newtona dla ruchu postępowego - aplikacje, patrz zakładka zajęcia

Ćwiczenia Optyka geometryczna
1. Zad 1.: Zwierciadła płaskie; Prez.1: Zwierciadła płaskie

2. Zad.2: Zwierciadła niepłaskie; Prez.2: Zwierciadła sferyczne

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US