PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Materiały do zajęć


Statystyka i analiza danych pomiarowych

1. Wielkości fizyczne_Układ SI_Analiza wymiarowa (pdf z ppt)
Redefinicja układu SI (informator GUM) Układ SI - Tablice GUM

2. Podstawowe dane dotyczące niepewności pomiaru konwencji GUM - definicje, wzory

3. Cyfry znaczące i zaokrąglanie wyników pomiarów

4. Niepewność pomiaru Z. 2-3 (pdf z ppt z zajęć z 18X)

5. Rozklady_Przeglad (pdf z ppt)

6. Wykresy - zalecenia (pdf z ppt)

7. Regresja liniowa - MNK (pdf z ppt) Wykres w Excelu - Instrukcja wykonania

8. Niepewność rozszerzona, Procedury szacowania niepewności pomiaru (pdf z ppt)

9. Pomiar, Metody pomiarowe (pdf z ppt)
10. Elementy staystyki cz.1, Elementy statystyki cz. 2 (pdf z ppt)

Materiały uzupełniające: El. rachunku prawdopodobieństwa, Rozdz. IX z: T. Molenda - El.: matematyki wyższej

El. statystyki matematycznej. Rozdz X z: T. Molenda - El. matematyki wyższej

Zadania
1. Wyznacz. pole pow. i cisnienie

2. Wahadło matematyczne (pdf), Wahadło matematyczne, wyznacz. g (doc),
Wahadło matematyczne - tabela (pdf), Wahadło matematyczne - Tabele (xls)

3. Wyznaczanie gęstości (pdf); (doc) Wyznaczanie gęstości - oblicz (xls); Wyznaczanie gęstości - tabela pom. (pdf)


Kor. seryjna - Inwersja (xls)

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US