PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Materiały do zajęć

Zalecenia, wymogi zapisu
Word – zalecenia: zapisy wielkości, tabeli, wykresów, rysunków (doc)

Wymogi: Zapis wielkości fizycznych (pdf z ppt)

Uwagi o zapisie wielkości fizycznych i pewnych nieprawidłowościach w tym zakresie (artyk Foton - pdf)

Wykresy - zalecenia


Statystyka i analiza danych pomiarowych

Wielkości fizyczne_Układ SI_Analiza wymiarowa (pdf z ppt)

2. Cyfry_Znaczące_Zaokrąglanie

3. Definicje_wzory_Niepewnosc_pomiaru

4. Niepewność pomiaru Z. 2-3 (pdf z ppt z zajęć z 18X)

Zadania
1. Wyznacz. pole pow. i cisnienie

2. Wahadło matematyczne (pdf), Wahadło matematyczne, wyznacz. g (doc),
Wahadło matematyczne - tabela (pdf), Wahadło matematyczne - Tabele (xls)

3. Wyznaczanie gęstości (pdf); (doc) Wyznaczanie gęstości - oblicz (xls); Wyznaczanie gęstości - tabela pom. (pdf)

Ćwiczenia Optyka geometryczna
1. Zad 1.: Zwierciadła płaskie; Prez.1: Zwierciadła płaskie

2. Zad.2: Zwierciadła niepłaskie; Prez.2: Zwierciadła sferyczne

3. Zad. 3 Załamanie; Prez.3: Załamanie

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US