PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

I Pracownia Fizyczna - zajęcia laboratoryjne
Regulamin i Instrukcja BHP

Instrukcje do doświadczeń - zakładka eksperyment, grupa In-1PF

Instrukcje do mierników, przyrządów - zakładka eksperyment, grupa In-Ob

Spis doświadczeń - www IF

Przydatne programy komputerowe do doświadczeń
(programy wykonał były magistrant w Pracowni - Jacek Puczko)
Aplikacja (rar) - II zasada dynamiki - ruch wózka pod działaniem stałej siły
Aplikacja (exe) - Ruch ciężarków po równi pochyłej
Aplikacja (rar) - Zderzenia na torze powietrznym

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US