PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Induktor Ruhmkorffa

Induktor Ruhmkorffa jest w zasadzie transformatorem. Służy do otrzymywania wysokich napięć elektrycznych kosztem przerywanego prądu niskiego napięcia. Jak każdy transformator , induktor Ruhmkorffa ma dwa uzwojenia: pierwotne – w tym przypadku niskiego napięcia oraz wtórne – wysokiego napięcia. Uzwojenie pierwotne składa się z niezbyt wielkiej liczby zwojów (około 200) grubego (1,8 mm) drutu miedzianego w izolacji. Uzwojenie wtórne ma zwojów prawie 500 razy więcej, średnica drutu, również miedzianego i izolowanego, znacznie mniejsza – zaledwie 0,1 mm.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US