PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 FJ In Komora dyfuzyjna V 9-3 1586
2 O In Spektrometr szkolny V 7-33 617
3 OG In Zestaw do ćwiczeń z optyki V 7-32 1122
4 O In Szkła optyczne V 7-30 256
5 O In Fotometr Ritchiego V 7-3 314
6 O In Fotometr Jollyego V 7-28 384
7 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
8 OG In Stolik optyczny V 7-19 1037
9 FiA In Rurki Plückera V 7-15 195
10 O In Przyrząd do polaryzacji światła (aparat Nörrenberga) V 7-13 640
11 OG In Pryzmat achromatyczny i pryzmat prostego widzenia V 7-10 114
12 M In Przyrząd do demonstrowania własności pola grawitacyjnego V 6-96 264
13 MK In Przyrząd do pokazu kierunku wypadkowej dwóch prędkości o kierunkach zbieżnych V 6-85 381
14 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
15 MD In Przyrząd do pomiaru siły w ruchu po okręgu V 6-79 279
16 M In Sprężyna do ruchu harmonicznego V 6-74 251
17 M In Komplet do doświadczeń z mechaniki V 6-49 734
18 MD In Wózki do trzeciej zasady dynamiki V 6-47 214
19 M In Wahadło Oberbecka V 6-38a 316
20 EEl In Galwanometr uniwersalny V 5-99 364
21 E In Zespół do rezonansu elektrycznego V 5-93 141
22 EEl In Silnik elektryczny na prąd stały V 5-79 252
23 EM In Silnik elektryczny na prąd stały. Model typ II. V 5-79 190
24 EM In Skala próżni V 5-76 99
25 EEs In Przyrząd do pokazu linii sił pola elektrostatycznego V 5-63 300
26 EEs In Butelka lejdejska rozbierana V 5-6 289
27 EEs In Maszyna elektrostatyczna V 5-43 280
28 EM In Komplet do doświadczeń z magnetyzmu V 5-24 468
29 EEl In Induktor Ruhmkorffa V 5-21 434
30 EEs In Komplet do pokazu zjawisk z elektrostatyki V 5-143 2041

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.;
grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US