PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Spektrometr szkolny

Spektrometr szkolny ma zastosowanie w klasie III gimnazjum i liceum ogólnokształcącego przy realizacji programu fizyki – dział „Optyka”. Spektrometr ten może być też używany w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach. W klasie III gimnazjum przyrząd jest pomocny przy następujących tematach: budowa i działanie lunety, przechodzenie światła przez pryzmat załamujący, rozszczepienie światła białego w pryzmacie. W liceum ogólnokształcącym spektrometr można stosować przy szerszym omawianiu wymienionych tematów a ponadto do pomiaru współczynnika załamania światła, do demonstracji widm przy użyciu pryzmatu i siatki dyfrakcyjnej oraz do pomiaru długości fali światła.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz
2222

222 (13:04 04.29.09)

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US