PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Przyrząd do pomiaru siły w ruchu po okręgu

Przyrząd do pomiaru siły w ruchu ciała po okręgu koła ma zastosowanie na lekcjach fizyki w klasie I liceum ogólnokształcącego do przewidzianego programem pokazu pt. :”Wyznaczanie zależności siły dośrodkowej od masy i prędkości ciała” przy realizacji hasła „Ruch jednostajny po okręgu” (dział: Dynamika punktu materialnego). Pomoc może być wykorzystana również w szkołach zawodowych.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US