PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 121 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 Eks Art Analiza graficzna w nauczaniu fizyki. H.Szydłowski FS 2-2002 621
2 OG Art Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? S.Bednarek, J.Krysiak 1184
3 O Art Krzywoliniowe rozchodzenie się światła – miraże. T.M.Molenda 1067
4 M DF-10 Statikos znaczy powidujący stanie. A.Kuczkowski, L.Wicikowski, A.Kozłowski, J.Skrzypecki SD Us-2010 879
5 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135
6 E DF-11 Doświadczenia z silnikami unipolarnymi. T.Bednarek, S.Bednarek SD W-2011 766
7 E DF-11 Silniki magnetohydrodynamiczne z wewnętrznym zasilaniem. S.Bednarek SD W-2011 1098
8 EEl DF-12 Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego. A.Kuczkowski i in. SD Gd-2012 639
9 F DF-16 Demonstracja składania drgań przy pomocy wiązki laserowej i nie tylko ... J.Nowakowski i in. SD Wr-2016 1709
10 E DF-16 Unipolarne liniowe silniki elektryczne. S.Bednarek SD Wr-2016 1073
11 O DF-17 "Zachodzi słoneczko" - efekt zielonego promienia. T.M.Molenda SD Kr-2017 1876
12 M,T DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych 1340
13 F DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych. A.Nowakowski i in. SD Kr-2017 935
14 EM DF-4 Pokaz dia- lub paramagnetycznych własności niektórych substancji. Z.Szczuciński SD Sz-2004 256
15 Fiz DF-4 Zabawy z Nauką. Wystawa interaktywna. I.Nowak SD Sz-2004 1155
16 E DF-9 Magnes, rurka, dioda – prawo Faradaya. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 171 zdjęcia(1)
17 M DF-9 Możliwości wykorzystania jo–jo wodnego do przeprowadzenia serii edukacyjnych eksperymentów fizycznych. S.Bednarek SD Ł-2009 720
18 EM DF-9 Opiłki w polu magnetycznym. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 285 zdjęcia(2)
19 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny". U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
20 EEs In Butelka lejdejska rozbierana V 5-6 289
21 MK In Chronograf głośnikowy 264 zdjęcia(4)
22 EEs In Elektrometry Brauna V 5-12 269
23 EEs In Elektrometry Brauna- komplet V 5-12 325
24 EEs In Elektroskop V 5-14 197
25 O In Fotometr Jollyego V 7-28 384
26 O In Fotometr Ritchiego V 7-3 314
27 EEl In Galwanometr uniwersalny V 5-99 364
28 A In Generator akustyczny V 2-15 1029
29 EEs In Generator Van de Graaffa V 3-100 246
30 EEl In Induktor Ruhmkorffa V 5-21 434

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.;
grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US