PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 30 do 60 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
31 MK In Przyrząd do badania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego V 5-143 298
32 EEs In Elektroskop V 5-14 197
33 EEl In Linia przesyłowa wysokiego napięcia V 5-135 200
34 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
35 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
36 EEs In Elektrometry Brauna V 5-12 269
37 EEs In Elektrometry Brauna- komplet V 5-12 325
38 EM In Przyrząd do pokazu pola elektrycznego i pola magnetycznego prądu V 5-108 393
39 TM In Komplet do doświadczeń z ciepła V 4-40 1122
40 T In Kalorymetr V 4-4 641
41 Tm In Silnik wysokoprężny Diesla – model V 4-26 573
42 TM In Przyrząd Ingenhousza V 4-19 257
43 MP In Przyrząd do paradoksu hydrostatycznego V 3-36 248
44 H In Przyrząd do badania ciśnienia hydrostatycznego V 3-34 278
45 EEs In Generator Van de Graaffa V 3-100 246
46 H In Przyrząd do prawa Archimedesa V 3-10 204
47 A In Generator akustyczny V 2-15 1029
48 A In Kamertony rezonancyjne V 2-1 282
49 E DF-9 Magnes, rurka, dioda – prawo Faradaya. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 171 zdjęcia(1)
50 M DF-9 Możliwości wykorzystania jo–jo wodnego do przeprowadzenia serii edukacyjnych eksperymentów fizycznych. S.Bednarek SD Ł-2009 720
51 EM DF-9 Opiłki w polu magnetycznym. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 285 zdjęcia(2)
52 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny". U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
53 F DF-16 Demonstracja składania drgań przy pomocy wiązki laserowej i nie tylko ... J.Nowakowski i in. SD Wr-2016 1709
54 E DF-16 Unipolarne liniowe silniki elektryczne. S.Bednarek SD Wr-2016 1073
55 O SD-19 Moje przygody z oświetlaczami laserowymi do doświadczeń z optyki. T.Molenda SD Wr-19 1398
56 F DF-19 Rekomendacja PTF (…) - w czym rzecz z niepewnościami pomiaru SD Wr-19 2512
57 E DF-11 Doświadczenia z silnikami unipolarnymi. T.Bednarek, S.Bednarek SD W-2011 766
58 E DF-11 Silniki magnetohydrodynamiczne z wewnętrznym zasilaniem. S.Bednarek SD W-2011 1098
59 M DF-10 Statikos znaczy powidujący stanie. A.Kuczkowski, L.Wicikowski, A.Kozłowski, J.Skrzypecki SD Us-2010 879
60 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.;
grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US