PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Przyrząd do demonstrowania własności pola grawitacyjnego

Przyrząd jest zbudowany z dwóch powierzchni o kształcie hiperboloid obrotowych zamocowanych na metalowej podstawie, rynienki zamocowanej ruchomo na statywie służącej do nadawania małym kuleczkom żądanej prędkości początkowej. Powierzchnia obrazująca pole grawitacyjne Ziemi ma w centralnej części wycięcie koliste, w którym w trakcie obserwacji można umieszczać kuleczkę pingpongową imitującą Ziemię. Przyrząd pozwala prześledzić z pewnym uproszczeniem zjawiska zachodzące we Wszechświecie, a mianowicie: zależność siły grawitacyjnej od odległości od środka ciała niebieskiego; zmianę energii potencjalnej ciała wraz ze wzrostem odległości ciała od środka ciała niebieskiego; zachowanie się ciała umieszczonego w pewnym punkcie pola grawitacyjnego z pewną prędkością początkową; istotę I i II prędkości kosmicznej; sprawdzenie I i II prawa Keplera; wykazanie ruchu postępowego i wirowego Ziemi.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US