PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 F Rekomendacja PTF (…) - w czym rzecz z niepewnościami pomiaru
2 El In-Ob Instrucja Miernik uniwersalny M 890 100
3 A In Generator akustyczny V 2-15 1029
4 OG In Stolik optyczny V 7-19 1037
5 O Art Krzywoliniowe rozchodzenie się światła – miraże. T.M.Molenda 1067
6 E DF-16 Unipolarne liniowe silniki elektryczne. S.Bednarek SD Wr-2016 1073
7 OG Op Zwierciadła kuliste 108
8 E DF-11 Silniki magnetohydrodynamiczne z wewnętrznym zasilaniem. S.Bednarek SD W-2011 1098
9 TM In Komplet do doświadczeń z ciepła V 4-40 1122
10 OG In Zestaw do ćwiczeń z optyki V 7-32 1122
11 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135
12 OG In Pryzmat achromatyczny i pryzmat prostego widzenia V 7-10 114
13 Fiz DF-4 Zabawy z Nauką. Wystawa interaktywna. I.Nowak SD Sz-2004 1155
14 OG Art Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? S.Bednarek, J.Krysiak 1184
15 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny". U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
16 F In Komplet do pokazu fal na wodzie firmy Leybold 1237
17 M,T DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych 1340
18 M In Stoper sześciokanałowy 138 zdjęcia(2)
19 O SD-19 Moje przygody z oświetlaczami laserowymi do doświadczeń z optyki. T.Molenda SD Wr-19 1398
20 E In Zespół do rezonansu elektrycznego V 5-93 141
21 FJ In Komora dyfuzyjna V 9-3 1586
22 OG In-Ob Instrukcja Refraktometr laboratoryjny RL3 1610
23 M In-Ob Sumwiarka analogowa 1696
24 F DF-16 Demonstracja składania drgań przy pomocy wiązki laserowej i nie tylko ... J.Nowakowski i in. SD Wr-2016 1709
25 E DF-9 Magnes, rurka, dioda – prawo Faradaya. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 171 zdjęcia(1)
26 O DF-17 "Zachodzi słoneczko" - efekt zielonego promienia. T.M.Molenda SD Kr-2017 1876
27 EM In Silnik elektryczny na prąd stały. Model typ II. V 5-79 190
28 El In-Ob Instrukcja miernika BM 805 Brymen 1927
29 MK In Przyrząd do demonstracji ruchu jednostajnego 193
30 FiA In Rurki Plückera V 7-15 195

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.;
grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US