PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Silniki magnetohydrodynamiczne z wewnętrznym zasilaniem. S.Bednarek

Artykuł dotyczy siników magnetohydrodynamicznych, które same wytwarzają prze-pływ prądu elektrycznego, niezbędny do ich działania. Odbywa się to dzięki przemianie energii chemicznej elektrod i zawartego między nimi elektrolitu na energię elektryczną. Opisane zostały dwa modele rotacyjnych silników tego typu. W jednym z nich wiruje elektrolit, a w drugim poruszają się również w przeciwnym kierunku elektrody. Przedsta-wiono też trzy modele silników liniowych, w których porusza się elektrolit. Są to silniki mające: elektrody połączone na stałe z magnesami, wymienne zespoły elektrod, oraz szereg prętów zamiast magnesów. Podane zostały wskazówki techniczne, dotyczące budowy tych silników oraz szczegółowe wyjaśnienie zasady ich działania. Wszystkie opisane silniki są oryginalnymi rozwiązaniami autora artykułu. Na zakończenie zamieszczono krótką dyskusję możliwości praktycznego zastosowania tych silników. Stanisław Bednarek, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. XI SOKDF, Warszawa 13 - 15.06.2011

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US