PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 92 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 OG Op Zwierciadła kuliste 108
2 OG In Zestaw do ćwiczeń z optyki V 7-32 583
3 E In Zespół do rezonansu elektrycznego V 5-93 141
4 Fiz DF-4 Zabawy z Nauką. Wystawa interaktywna. I.Nowak SD Sz-2004 1155
5 M In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M 03-A 796
6 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M 12-B 456
7 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E 02-A 647
8 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
9 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M 31-B 520
10 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135
11 MD In Wózki do trzeciej zasady dynamiki V 6-47 214
12 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
13 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny" - U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
14 M In Wahadło Oberbecka V 6-38a 316
15 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia-ziemskiego M 06-A 565
16 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
17 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
18 OG In Tarcza Kolbego do pokazów z optyki geometrycznej V 7-22 353
19 O PD Tarcza Benhama 2158 filmy(2)
20 O In Szkła optyczne V 7-30 256
21 M In Stoper sześciokanałowy 138 zdjęcia(2)
22 M In Stoper demonstracyjny 469 zdjęcia(1)
23 O In Stolik optyczny V 7-19 267 zdjęcia(1)
24 M DF-10 Statikos znaczy powidujący stanie. A.Kuczkowski, L.Wicikowski, A.Kozłowski, J.Skrzypecki SD Us-2010 879
25 M In Sprężyna do ruchu harmonicznego V 6-74 251
26 O In Spektroskop szkolny 487
27 O In Spektrometr szkolny V 7-33 617
28 M PD Składanie harmonicznych drgań mechanicznych - krzywe Lissajous 249
29 EM In Skala próżni V 5-76 99
30 E DF-11 Silniki magnetohydrodynamiczne z wewnętrznym zasilaniem. S.Bednarek SD W-2011 1098

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US