PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 101 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 OG Op Zwierciadła kuliste 108
2 OG In Zestaw do ćwiczeń z optyki V 7-32 1122
3 E In Zespół do rezonansu elektrycznego V 5-93 141
4 Fiz DF-4 Zabawy z Nauką. Wystawa interaktywna. I.Nowak SD Sz-2004 1155
5 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
6 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539
7 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
8 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
9 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
10 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
11 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
12 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
13 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520
14 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135
15 MD In Wózki do trzeciej zasady dynamiki V 6-47 214
16 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
17 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny" - U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
18 M In Wahadło Oberbecka V 6-38a 316
19 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
20 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
21 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
22 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
23 O PD Tarcza Benhama 2158 filmy(2)
24 O In Szkła optyczne V 7-30 256
25 M In Stoper sześciokanałowy 138 zdjęcia(2)
26 M In Stoper demonstracyjny 469 zdjęcia(1)
27 OG In Stolik optyczny V 7-19 1037
28 M DF-10 Statikos znaczy powidujący stanie. A.Kuczkowski, L.Wicikowski, A.Kozłowski, J.Skrzypecki SD Us-2010 879
29 M In Sprężyna do ruchu harmonicznego V 6-74 251
30 O In Spektroskop szkolny 487

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US