PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Przyrząd do demonstracji ruchu jednostajnego

Do drewnianej listwy (1) z podziałką centymetrową jest przymocowana szklana rurka (2) o wewnętrznej średnicy 6,5 mm, w jednym końcu zasklepiona. Do zatykania wylotu rurki służy gumowy koreczek (3). W części środkowej listwy jest umocowany kątomierz (4) ze wskazówką (5). Przyrząd ma uchwyt dostosowany do pręta statywu. Za pomocą rączki (6) można unieruchomić listwę wraz z rurką w żądanym położeniu.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US