PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Walec "antygrawitacyjny". U.Juszczyk, UWr

Urszula Juszczyk, Wydział Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski; IX Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki, Łódź, 2009 r.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US