PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 EM In Skala próżni V 5-76 99
2 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982
3 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 976
4 F DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych. A.Nowakowski i in. SD Kr-2017 935
5 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
6 Op In-1PF Badanie widm emisyjnych gazów przy pomocy spektrometru E-19 901
7 M DF-10 Statikos znaczy powidujący stanie. A.Kuczkowski, L.Wicikowski, A.Kozłowski, J.Skrzypecki SD Us-2010 879
8 M In-1PF II zasada dynamiki Newtona, doświadczalne potwierdzenie zależności a(F) M-21 856
9 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
10 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
11 E DF-11 Doświadczenia z silnikami unipolarnymi. T.Bednarek, S.Bednarek SD W-2011 766
12 El In-Ob Instrukcja miernika UT 90A 763
13 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
14 M In Komplet do doświadczeń z mechaniki V 6-49 734
15 M DF-9 Możliwości wykorzystania jo–jo wodnego do przeprowadzenia serii edukacyjnych eksperymentów fizycznych. S.Bednarek SD Ł-2009 720
16 El In-1PF Badanie drgań relaksacyjnych z neonówką E 05-A 716
17 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
18 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
19 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
20 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M-09 697
21 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E-04 695
22 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
23 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
24 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
25 M In-1PF Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru i metodą hydrostatyczną M-01 658
26 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
27 T In Kalorymetr V 4-4 641
28 O In Przyrząd do polaryzacji światła (aparat Nörrenberga) V 7-13 640
29 EEl DF-12 Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego. A.Kuczkowski i in. SD Gd-2012 639
30 Eks Art Analiza graficzna w nauczaniu fizyki. H.Szydłowski FS 2-2002 621

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.;
grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US