PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 120 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 EM In Skala próżni V 5-76 99
2 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982
3 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 976
4 F DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych. A.Nowakowski i in. SD Kr-2017 935
5 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
6 M DF-10 Statikos znaczy powidujący stanie. A.Kuczkowski, L.Wicikowski, A.Kozłowski, J.Skrzypecki SD Us-2010 879
7 M In-1PF II zasada dynamiki Newtona, doświadczalne potwierdzenie zależności a(F) M-21 856
8 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
9 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
10 E DF-11 Doświadczenia z silnikami unipolarnymi. T.Bednarek, S.Bednarek SD W-2011 766
11 El In-Ob Instrukcja miernika UT 90A 763
12 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
13 M In Komplet do doświadczeń z mechaniki V 6-49 734
14 M DF-9 Możliwości wykorzystania jo–jo wodnego do przeprowadzenia serii edukacyjnych eksperymentów fizycznych. S.Bednarek SD Ł-2009 720
15 El In-1PF Badanie drgań relaksacyjnych z neonówką E 05-A 716
16 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
17 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
18 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
19 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M-09 697
20 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E-04 695
21 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
22 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
23 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
24 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
25 T In Kalorymetr V 4-4 641
26 O In Przyrząd do polaryzacji światła (aparat Nörrenberga) V 7-13 640
27 EEl DF-12 Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego. A.Kuczkowski i in. SD Gd-2012 639
28 Eks Art Analiza graficzna w nauczaniu fizyki. H.Szydłowski FS 2-2002 621
29 O In Spektrometr szkolny V 7-33 617
30 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.;
grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US