PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 101 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 EM In Skala próżni V 5-76 99
2 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
3 M DF-10 Statikos znaczy powidujący stanie. A.Kuczkowski, L.Wicikowski, A.Kozłowski, J.Skrzypecki SD Us-2010 879
4 E DF-11 Doświadczenia z silnikami unipolarnymi. T.Bednarek, S.Bednarek SD W-2011 766
5 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
6 M In Komplet do doświadczeń z mechaniki V 6-49 734
7 M DF-9 Możliwości wykorzystania jo–jo wodnego do przeprowadzenia serii edukacyjnych eksperymentów fizycznych. S.Bednarek SD Ł-2009 720
8 El In-1PF Badanie drgań relaksacyjnych z neonówką E 05-A 716
9 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
10 El In-Ob Instrukcja miernika UT 90A 713
11 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
12 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
13 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M-09 697
14 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
15 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
16 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
17 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
18 T In Kalorymetr V 4-4 641
19 O In Przyrząd do polaryzacji światła (aparat Nörrenberga) V 7-13 640
20 EEl DF-12 Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego SD Gd-2012 639
21 O In Spektrometr szkolny V 7-33 617
22 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
23 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
24 EEs In Naczynie projekcyjne do pokazu linii sił pola elektrostatycznego. Przystawki do rzutnika pisma. 592
25 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E-03 590
26 EEl In-1PF Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma E 06-A 580
27 Tm In Silnik wysokoprężny Diesla – model V 4-26 573
28 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
29 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539
30 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US