PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 92 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 EM In Skala próżni V 5-76 99
2 M DF-10 Statikos znaczy powidujący stanie. A.Kuczkowski, L.Wicikowski, A.Kozłowski, J.Skrzypecki SD Us-2010 879
3 M In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M 03-A 796
4 E DF-11 Doświadczenia z silnikami unipolarnymi. T.Bednarek, S.Bednarek SD W-2011 766
5 M In Komplet do doświadczeń z mechaniki V 6-49 734
6 M DF-9 Możliwości wykorzystania jo–jo wodnego do przeprowadzenia serii edukacyjnych eksperymentów fizycznych. S.Bednarek SD Ł-2009 720
7 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
8 EEl In Instrukcja miernika UT 90A 713
9 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M 02-A 697
10 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
11 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
12 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E 02-A 647
13 T In Kalorymetr V 4-4 641
14 O In Przyrząd do polaryzacji światła (aparat Nörrenberga) V 7-13 640
15 EEl DF-12 Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego SD Gd-2012 639
16 O In Spektrometr szkolny V 7-33 617
17 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
18 EEs In Naczynie projekcyjne do pokazu linii sił pola elektrostatycznego. Przystawki do rzutnika pisma. 592
19 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E 03-A 590
20 OG In Zestaw do ćwiczeń z optyki V 7-32 583
21 EEl In-1PF Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma E 06-A 580
22 Tm In Silnik wysokoprężny Diesla – model V 4-26 573
23 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia-ziemskiego M 06-A 565
24 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M 31-B 520
25 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
26 O In Spektroskop szkolny 487
27 M In Stoper demonstracyjny 469 zdjęcia(1)
28 M In-1PF Badanie ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka M 15-A 468
29 EM In Komplet do doświadczeń z magnetyzmu V 5-24 468
30 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M 12-B 456

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US