PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego. A.Kuczkowski i in.

Korzystając z przedstawionego układu można pokazać szereg specyficznych własności które charakteryzuje szeregowe połączenie elementów R, L, C w obwodach prądu stałego i zmiennego. Andrzej Kuczkowski, Jarosław Nowakowski, Andrzej Kozłowski, Leszek Wicikowski Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska; XII Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki, Gdańsk, 2012 r.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US