PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Statikos znaczy powidujący stanie. A.Kuczkowski, L.Wicikowski, A.Kozłowski, J.Skrzypecki

W komunikacie opisano kilka eksperymentów ze statyki, hydrostatyki i aerostatyki. Andrzej Kuczkowski, Leszek Wicikowski, Andrzej Kozłowski, Janusz Skrzypecki. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska X SOKDF, Ustroń Jaszowiec 16 - 18.06.2010

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US