PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Wirownica z kompletem przyrządów

Wirownica służy do wprawiania w ruch obrotowy wielu przyrządów w celu wykazania siły odśrodkowej. Poza mechaniką ma zastosowanie w akustyce, optyce i nauce o cieple. Jest to więc przyrząd dość uniwersalny.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US