PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego

Badanie ruchu drgającego wahadła fizycznego grawitacyjnego (jak np. pręta, tarczy kolistej) i analiza jego ruchu pozwala wyznaczyć wartości momentu bezwładności brył sztywnych przez pomiar okresu drgań. Doświadczalne potwierdzenie twierdzenia Steinera.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US