PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 92 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 F Plakat 10 najpiękniejszych doświadczeń z fizyki 229
2 OG PD Domek barw - RGB 3002
3 O PD Efekt Tyndalla 207
4 OG PD Rozchodzenie się światła w optycznie niejednorodnym ośrodku 435
5 O PD Rozchodzenie się światła w osrodku niejednorodnym - sinusoida 311
6 M PD Składanie harmonicznych drgań mechanicznych - krzywe Lissajous 249
7 O PD Tarcza Benhama 2158 filmy(2)
8 OG Op Zwierciadła kuliste 108
9 M In-1PF Badanie ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka M 15-A 468
10 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E 04-B 363
11 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
12 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E 03-A 590
13 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M 02-A 697
14 EEl In-1PF Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma E 06-A 580
15 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia-ziemskiego M 06-A 565
16 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M 31-B 520
17 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
18 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E 02-A 647
19 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M 12-B 456
20 M In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M 03-A 796
21 EEs In Butelka lejdejska rozbierana V 5-6 289
22 MK In Chronograf głośnikowy 264 zdjęcia(4)
23 EEs In Elektrometry Brauna V 5-12 269
24 EEs In Elektrometry Brauna- komplet V 5-12 325
25 EEs In Elektroskop V 5-14 197
26 EEl In Galwanometr uniwersalny V 5-99 364
27 A In Generator akustyczny V 2-15 1029
28 EEs In Generator Van de Graaffa V 3-100 246
29 EEl In Induktor Ruhmkorffa V 5-21 434
30 EEl In Instrukcja miernika UT 90A 713

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US