PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 O SD-19 Moje przygody z oświetlaczami laserowymi do doświadczeń z optyki. T.Molenda SD Wr-19 1398
2 F Plakat 10 najpiękniejszych doświadczeń z fizyki 229
3 OG PD Domek barw - RGB 3002
4 O PD Efekt Tyndalla 207
5 OG PD Rozchodzenie się światła w optycznie niejednorodnym ośrodku 435
6 O PD Rozchodzenie się światła w osrodku niejednorodnym - sinusoida 311
7 M PD Składanie harmonicznych drgań mechanicznych - krzywe Lissajous 249
8 O PD Tarcza Benhama 2158 filmy(2)
9 OG Op Zwierciadła kuliste 108
10 El In-Ob Instrucja Miernik uniwersalny M 890 100
11 MP In-Ob Instrukcja manometru CHY 886 423
12 El In-Ob Instrukcja miernika BM 805 Brymen 1927
13 El In-Ob Instrukcja miernika DT 830B 240
14 El In-Ob Instrukcja miernika UT 90A 763
15 El In-Ob Instrukcja miernika UT71A_Unit 481
16 OG In-Ob Instrukcja Refraktometr laboratoryjny RL3 1610
17 El In-Ob Instrukcja Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SP 305E 30V 5A 249
18 El In-Ob Instrukcja Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SPM 18V 381
19 M In-Ob Instrukcja sferometru nóżkowego 49
20 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 976
21 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 1 224
22 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 2 577
23 M In-Ob Stroboskop błyskowy SB-05 457
24 M In-Ob Sumwiarka analogowa 1696
25 El In-1PF Badanie drgań relaksacyjnych z neonówką E 05-A 716
26 M In-1PF Badanie ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka M 15-A 592
27 Op In-1PF Badanie widm emisyjnych gazów przy pomocy spektrometru E-19 901
28 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E-04 695
29 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
30 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E-03 590

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.;
grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US