PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 101 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 F Plakat 10 najpiękniejszych doświadczeń z fizyki 229
2 OG PD Domek barw - RGB 3002
3 O PD Efekt Tyndalla 207
4 OG PD Rozchodzenie się światła w optycznie niejednorodnym ośrodku 435
5 O PD Rozchodzenie się światła w osrodku niejednorodnym - sinusoida 311
6 M PD Składanie harmonicznych drgań mechanicznych - krzywe Lissajous 249
7 O PD Tarcza Benhama 2158 filmy(2)
8 OG Op Zwierciadła kuliste 108
9 El In-Ob Instrucja Miernik uniwersalny M 890 100
10 El In-Ob Instrukcja miernika BM 805 Brymen 1927
11 El In-Ob Instrukcja miernika UT 90A 713
12 El In-Ob Instrukcja miernika UT71A_Unit 481
13 OG In-Ob Instrukcja Refraktometr laboratoryjny RL3 1610
14 El In-Ob Instrukcja Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SP 305E 30V 5A 249
15 El In-Ob Instrukcja Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SPM 18V 381
16 El In-1PF Badanie drgań relaksacyjnych z neonówką E 05-A 716
17 M In-1PF Badanie ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka M 15-A 468
18 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E 04-A 363
19 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
20 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E-03 590
21 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M-09 697
22 EEl In-1PF Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma E 06-A 580
23 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
24 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520
25 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
26 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
27 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
28 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
29 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
30 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US