PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 101 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 TM In Komplet do doświadczeń z ciepła V 4-40 1122
2 TM In Przyrząd Ingenhousza V 4-19 257
3 Tm In Silnik wysokoprężny Diesla – model V 4-26 573
4 T In Kalorymetr V 4-4 641
5 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520
6 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539
7 OG Ar Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? - Bednarek S., Krysiak J. 1184
8 OG PD Domek barw - RGB 3002
9 OG In-Ob Instrukcja Refraktometr laboratoryjny RL3 1610
10 OG In Pryzmat achromatyczny i pryzmat prostego widzenia V 7-10 114
11 OG PD Rozchodzenie się światła w optycznie niejednorodnym ośrodku 435
12 OG In Stolik optyczny V 7-19 1037
13 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
14 OG In Zestaw do ćwiczeń z optyki V 7-32 1122
15 OG Op Zwierciadła kuliste 108
16 O DF-17 "Zachodzi słoneczko" - efekt zielonego promienia SD Kr-2017 1876
17 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E 04-A 363
18 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E-03 590
19 O PD Efekt Tyndalla 207
20 O Ar Krzywoliniowe rozchodzenie się światła – miraże. T.M.Molenda 1067
21 O In Przyrząd do polaryzacji światła (aparat Nörrenberga) V 7-13 640
22 O PD Rozchodzenie się światła w osrodku niejednorodnym - sinusoida 311
23 O In Spektrometr szkolny V 7-33 617
24 O In Spektroskop szkolny 487
25 O In Szkła optyczne V 7-30 256
26 O PD Tarcza Benhama 2158 filmy(2)
27 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
28 MP In Przyrząd do paradoksu hydrostatycznego V 3-36 248
29 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
30 MK In Chronograf głośnikowy 264 zdjęcia(4)

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US