PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 120 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 TM In Komplet do doświadczeń z ciepła V 4-40 1122
2 TM In Przyrząd Ingenhousza V 4-19 257
3 Tm In Silnik wysokoprężny Diesla – model V 4-26 573
4 T In Kalorymetr V 4-4 641
5 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520
6 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539
7 OG Art Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? S.Bednarek, J.Krysiak 1184
8 OG PD Domek barw - RGB 3002
9 OG In-Ob Instrukcja Refraktometr laboratoryjny RL3 1610
10 OG In Pryzmat achromatyczny i pryzmat prostego widzenia V 7-10 114
11 OG PD Rozchodzenie się światła w optycznie niejednorodnym ośrodku 435
12 OG In Stolik optyczny V 7-19 1037
13 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
14 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
15 OG In Zestaw do ćwiczeń z optyki V 7-32 1122
16 OG Op Zwierciadła kuliste 108
17 O DF-17 "Zachodzi słoneczko" - efekt zielonego promienia. T.M.Molenda SD Kr-2017 1876
18 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E-04 695
19 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E-03 590
20 O PD Efekt Tyndalla 207
21 O In Fotometr Jollyego V 7-28 384
22 O In Fotometr Ritchiego V 7-3 314
23 O Art Krzywoliniowe rozchodzenie się światła – miraże. T.M.Molenda 1067
24 O In Przyrząd do polaryzacji światła (aparat Nörrenberga) V 7-13 640
25 O PD Rozchodzenie się światła w osrodku niejednorodnym - sinusoida 311
26 O In Spektrometr szkolny V 7-33 617
27 O In Spektroskop szkolny 487
28 O In Szkła optyczne V 7-30 256
29 O PD Tarcza Benhama 2158 filmy(2)
30 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.;
grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US