PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 120 do 125 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
121 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
122 Fiz DF-4 Zabawy z Nauką. Wystawa interaktywna. I.Nowak SD Sz-2004 1155
123 E In Zespół do rezonansu elektrycznego V 5-93 141
124 OG In Zestaw do ćwiczeń z optyki V 7-32 1122
125 OG Op Zwierciadła kuliste 108

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.;
grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US