PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 90 do 120 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
91 OG In Stolik optyczny V 7-19 1037
92 M In Stoper demonstracyjny 469 zdjęcia(1)
93 M In Stoper sześciokanałowy 138 zdjęcia(2)
94 M In-Ob Stroboskop błyskowy SB-05 457
95 M In-Ob Sumwiarka analogowa 1696
96 O In Szkła optyczne V 7-30 256
97 O PD Tarcza Benhama 2158 filmy(2)
98 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
99 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
100 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
101 E DF-16 Unipolarne liniowe silniki elektryczne. S.Bednarek SD Wr-2016 1073
102 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
103 M In Wahadło Oberbecka V 6-38a 316
104 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny". U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
105 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
106 MD In Wózki do trzeciej zasady dynamiki V 6-47 214
107 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135
108 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520
109 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982
110 M In-1PF Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru i metodą hydrostatyczną M-01 658
111 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
112 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
113 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
114 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
115 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
116 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
117 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
118 El In-1PF Wyznaczanie siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniach silniczka E-17 366
119 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
120 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.;
grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US