PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 90 do 120 z 122 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
91 M In-Ob Stroboskop błyskowy SB-05 457
92 M In-Ob Sumwiarka analogowa 1696
93 O In Szkła optyczne V 7-30 256
94 O PD Tarcza Benhama 2158 filmy(2)
95 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
96 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
97 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
98 E DF-16 Unipolarne liniowe silniki elektryczne. S.Bednarek SD Wr-2016 1073
99 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
100 M In Wahadło Oberbecka V 6-38a 316
101 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny". U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
102 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
103 MD In Wózki do trzeciej zasady dynamiki V 6-47 214
104 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135
105 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520
106 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982
107 M In-1PF Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru i metodą hydrostatyczną M-01 658
108 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
109 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
110 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
111 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
112 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
113 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
114 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
115 El In-1PF Wyznaczanie siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniach silniczka E-17 366
116 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
117 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539
118 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
119 Fiz DF-4 Zabawy z Nauką. Wystawa interaktywna. I.Nowak SD Sz-2004 1155
120 E In Zespół do rezonansu elektrycznego V 5-93 141

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.;
grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US