PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 90 do 115 z 115 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
91 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
92 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
93 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
94 M In Wahadło Oberbecka V 6-38a 316
95 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny" - U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
96 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
97 MD In Wózki do trzeciej zasady dynamiki V 6-47 214
98 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135
99 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520
100 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982
101 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
102 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
103 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
104 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
105 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
106 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
107 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
108 El In-1PF Wyznaczanie siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniach silniczka E-17 366
109 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
110 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539
111 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
112 Fiz DF-4 Zabawy z Nauką. Wystawa interaktywna. I.Nowak SD Sz-2004 1155
113 E In Zespół do rezonansu elektrycznego V 5-93 141
114 OG In Zestaw do ćwiczeń z optyki V 7-32 1122
115 OG Op Zwierciadła kuliste 108

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US