PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Generator Van de Graaffa

Generator służy do demonstracji i przeznaczony jest do użytku w szkole. Ma on zastosowanie podobne jak maszyna elektrostatyczna z tą różnicą, że z generatora można uzyskać większy ładunek o wyższym napięciu. Półkula, na której zbiera się ładunek, jest osadzona na górnych wspornikach metalowych połączonych z grzebieniem. Między tymi wspornikami jest umieszczony obrotowo wałek. Wsporniki górne są przymocowane do płytek izolacyjnych, a te z kolei są przytwierdzone do wsporników dolnych umocowanych na podstawie i połączonych z drugim grzebieniem. Między wspornikami dolnymi umieszczono wałek z kołem zapasowym. Na wałki jest nałożona taśma bez końca, którą wprawia się w ruch za pomocą wałków i koła zapasowego połączonego pasem klinowym z silnikiem. Wewnątrz podstawy wykonanej w kształcie pudełka jest umieszczony silnik i potencjometr drutowy, do których przyłączono przewód z wtyczką sieciową. Na zewnątrz podstawy jest umieszczona gałka od potencjometru.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz
Wspaniała witryna. Ze swej strony proszę o rozbudowywanie części poświęconej zestawom eksperymentalnym i pomocom dydaktycznym, tym sędziwym i tym najnowszym

Wojcirch R. Łoźny (19:02 02.20.13)

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US