PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 30 do 60 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
31 El In-Ob Instrukcja miernika BM 805 Brymen 1927
32 El In-Ob Instrukcja miernika DT 830B 240
33 El In-Ob Instrukcja miernika UT 90A 763
34 El In-Ob Instrukcja miernika UT71A_Unit 481
35 OG In-Ob Instrukcja Refraktometr laboratoryjny RL3 1610
36 El In-Ob Instrukcja Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SP 305E 30V 5A 249
37 El In-Ob Instrukcja Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SPM 18V 381
38 M In-Ob Instrukcja sferometru nóżkowego 49
39 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 976
40 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 1 224
41 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 2 577
42 T In Kalorymetr V 4-4 641
43 A In Kamertony rezonancyjne V 2-1 282
44 M,T DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych 1340
45 F DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych. A.Nowakowski i in. SD Kr-2017 935
46 FJ In Komora dyfuzyjna V 9-3 1586
47 TM In Komplet do doświadczeń z ciepła V 4-40 1122
48 EM In Komplet do doświadczeń z magnetyzmu V 5-24 468
49 M In Komplet do doświadczeń z mechaniki V 6-49 734
50 F In Komplet do pokazu fal na wodzie firmy Leybold 1237
51 EEs In Komplet do pokazu zjawisk z elektrostatyki V 5-143 2041
52 O Art Krzywoliniowe rozchodzenie się światła – miraże. T.M.Molenda 1067
53 EEl In Linia przesyłowa wysokiego napięcia V 5-135 200
54 E DF-9 Magnes, rurka, dioda – prawo Faradaya. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 171 zdjęcia(1)
55 EEs In Maszyna elektrostatyczna V 5-43 280
56 O SD-19 Moje przygody z oświetlaczami laserowymi do doświadczeń z optyki. T.Molenda SD Wr-19 1398
57 M DF-9 Możliwości wykorzystania jo–jo wodnego do przeprowadzenia serii edukacyjnych eksperymentów fizycznych. S.Bednarek SD Ł-2009 720
58 EEs In Naczynie projekcyjne do pokazu linii sił pola elektrostatycznego. Przystawki do rzutnika pisma. 592
59 EM DF-9 Opiłki w polu magnetycznym. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 285 zdjęcia(2)
60 F Plakat 45 Zjazd PTF: Rekomendacja PTF dotycząca (...) 45 Zj-PTF 2045

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.;
grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US