PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 30 do 60 z 115 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
31 El In-Ob Instrukcja miernika UT71A_Unit 481
32 OG In-Ob Instrukcja Refraktometr laboratoryjny RL3 1610
33 El In-Ob Instrukcja Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SP 305E 30V 5A 249
34 El In-Ob Instrukcja Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SPM 18V 381
35 M In-Ob Instrukcja sferometru nóżkowego 49
36 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 976
37 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 1 224
38 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 2 577
39 T In Kalorymetr V 4-4 641
40 A In Kamertony rezonancyjne V 2-1 282
41 M,T DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych 1340
42 FJ In Komora dyfuzyjna V 9-3 1586
43 TM In Komplet do doświadczeń z ciepła V 4-40 1122
44 EM In Komplet do doświadczeń z magnetyzmu V 5-24 468
45 M In Komplet do doświadczeń z mechaniki V 6-49 734
46 F In Komplet do pokazu fal na wodzie firmy Leybold 1237
47 EEs In Komplet do pokazu zjawisk z elektrostatyki V 5-143 2041
48 O Ar Krzywoliniowe rozchodzenie się światła – miraże. T.M.Molenda 1067
49 EEl In Linia przesyłowa wysokiego napięcia V 5-135 200
50 E DF-9 Magnes, rurka, dioda – prawo Faradaya. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 171 zdjęcia(1)
51 EEs In Maszyna elektrostatyczna V 5-43 280
52 M DF-9 Możliwości wykorzystania jo–jo wodnego do przeprowadzenia serii edukacyjnych eksperymentów fizycznych. S.Bednarek SD Ł-2009 720
53 EEs In Naczynie projekcyjne do pokazu linii sił pola elektrostatycznego. Przystawki do rzutnika pisma. 592
54 EM DF-9 Opiłki w polu magnetycznym. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 285 zdjęcia(2)
55 EEl DF-12 Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego SD Gd-2012 639
56 EM DF-4 Pokaz dia- lub paramagnetycznych własności niektórych substancji. Z.Szczuciński SD Sz-2004 256
57 OG In Pryzmat achromatyczny i pryzmat prostego widzenia V 7-10 114
58 H In Przyrząd do badania ciśnienia hydrostatycznego V 3-34 278
59 MK In Przyrząd do badania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego V 5-143 298
60 MK In Przyrząd do demonstracji ruchu jednostajnego 193

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US