PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Naczynie projekcyjne do pokazu linii sił pola elektrostatycznego. Przystawki do rzutnika pisma.

Komplet służy do pokazu rozkładu linii sił w polu elektrostatycznym między elektrodami o różnych kształtach. Naczynie projekcyjne stanowi wykonana z dielektryka kwadratowa ramka ze szklanym dnem. W przeciwległych rogach ramki osadzono słupki z gniazdkami. Przyklejone do dna naczynia elektrody, połączone są z gniazdkami drutem.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US