PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 60 do 90 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
61 EEl DF-12 Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego. A.Kuczkowski i in. SD Gd-2012 639
62 EM DF-4 Pokaz dia- lub paramagnetycznych własności niektórych substancji. Z.Szczuciński SD Sz-2004 256
63 OG In Pryzmat achromatyczny i pryzmat prostego widzenia V 7-10 114
64 H In Przyrząd do badania ciśnienia hydrostatycznego V 3-34 278
65 MK In Przyrząd do badania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego V 5-143 298
66 MK In Przyrząd do demonstracji ruchu jednostajnego 193
67 M In Przyrząd do demonstrowania własności pola grawitacyjnego V 6-96 264
68 MAT In Przyrząd do modelowana teorii kinetyczno-molekularnej 220
69 MP In Przyrząd do paradoksu hydrostatycznego V 3-36 248
70 MK In Przyrząd do pokazu kierunku wypadkowej dwóch prędkości o kierunkach zbieżnych V 6-85 381
71 EEs In Przyrząd do pokazu linii sił pola elektrostatycznego V 5-63 300
72 EM In Przyrząd do pokazu pola elektrycznego i pola magnetycznego prądu V 5-108 393
73 O In Przyrząd do polaryzacji światła (aparat Nörrenberga) V 7-13 640
74 MD In Przyrząd do pomiaru siły w ruchu po okręgu V 6-79 279
75 H In Przyrząd do prawa Archimedesa V 3-10 204
76 TM In Przyrząd Ingenhousza V 4-19 257
77 F DF-19 Rekomendacja PTF (…) - w czym rzecz z niepewnościami pomiaru SD Wr-19 2512
78 OG PD Rozchodzenie się światła w optycznie niejednorodnym ośrodku 435
79 O PD Rozchodzenie się światła w osrodku niejednorodnym - sinusoida 311
80 FiA In Rurki Plückera V 7-15 195
81 EEl In Silnik elektryczny na prąd stały V 5-79 252
82 EM In Silnik elektryczny na prąd stały. Model typ II. V 5-79 190
83 Tm In Silnik wysokoprężny Diesla – model V 4-26 573
84 E DF-11 Silniki magnetohydrodynamiczne z wewnętrznym zasilaniem. S.Bednarek SD W-2011 1098
85 EM In Skala próżni V 5-76 99
86 M PD Składanie harmonicznych drgań mechanicznych - krzywe Lissajous 249
87 O In Spektrometr szkolny V 7-33 617
88 O In Spektroskop szkolny 487
89 M In Sprężyna do ruchu harmonicznego V 6-74 251
90 M DF-10 Statikos znaczy powidujący stanie. A.Kuczkowski, L.Wicikowski, A.Kozłowski, J.Skrzypecki SD Us-2010 879

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.;
grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US