PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 90 do 103 z 103 wyników

lp. dział grupa poziom tytul autorzy wydawnictwo www spis treści
91 Wielka księga eksperymentów. Wyd. Elżbieta Jarmołkiewicz, Zielona Góra 2001  
92 OG OF L Wybrane zadania z 43 olimpiad fizycznych Ungier W., Hamera M. MAGIPPA, Warszawa 1994 otwórz
93 DF DF A Wykorzystanie doświadczeń fizycznych w procesie nuczania-uczenia się Pędzisz Bożena (red.) WSP, Opole 1990 otwórz
94 OG EF P Z fizyką za pan brat Backe Hans Wyd. Iskry, Warszawa 1965 otwórz
95 OG G Zadania doświadczalne z fizyki - kurs podstawowy. Antipin I. WSiP, Warszawa 1977  
96 Zadania doświadczalne z fizyki. Domański J. Prószyński i S-ka., Warszawa 1997  
97 OG OF L Zadania z fizyki z całego świata z rozwiązaniami - 20 lat Międzynarodowych Olimpiad Fizycznych Gorzkowski Waldemar WNT, Warszawa 1994 otwórz
98 Zajmująca fizyka. Perelman J.I. Wiedza Powszechna, Warszawa 1954  
99 DF DF AG Zasady i metody nauczania fizyki. Kurs podstawowy. Sawicki Mieczysław (red.) PZWS, Warszawa 1973 otwórz
100 OG EF L Zbiór zadań doświadczalnych z fizyki - kurs średni. Łabuz P., Tokar D., Tokar B. WSiP, Warszawa 1990  
101 OG OF L Zbiór zadań z olimpiad fizycznych. Wyd. 2 zmienione. Gorzkowski Waldemar WSiP, Warszawa 1987 otwórz
102 OP P Zjawiska optyczne w przyrodzie. Bułat W. WSiP, Warszawa 1976  
103 OP EF A Zmodyfikowana Tarcza do doświadczeń pokazowych z optyki geometrycznej i falowej Tokar Bronisław WSP, Opole 1992 otwórz

Objaśnienia:
dział: OG - ogólny; M - mechanika; MS - statyka; EM - elektromagnetyzm; Es - elektrostatyka; OP - optyka itp.
grupa: EF - eksperyment fizyczny; DF - dydaktyka fizyki; OF - olimpiada fizyczna; I - inne
poziom: A - Akademicki, G - Gimnazjalny, L - ponadgimnazjalny, P - Podstawowy,

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US