PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 103 wyników

lp. dział grupa poziom tytul autorzy wydawnictwo www spis treści
1 OG GP Od żaby do radia - historia fizyki w szkolnych doświadczeniach fizycznych. Pędzisz B. Wydawnictwo T i T, Opole 1994  
2 OG EF GP Między zabawą a fizyką. Kostić Z. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 1965  
3 OG GP Przez zabawę do nauki. Press H.J. Wydawnictwo MARBA CROWN LTD., Warszawa 1997  
4 A GP 101 ciekawych doświadczeń. Astronomia dla każdego dziecka. Van Cleave J. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994  
5 OG EF GP 101 ciekawych doświadczeń. Fizyka dla każdego dziecka. Van Cleave J. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994  
6 Testowe zadania z fizyki Krawczyk E., Dindorf W. Wydawnictwa Skryptowe WSP w Opolu, Opole 1980  
7 Eksperymenty 1, 2 Wyd. Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań 2000  
8 Es EF AG Fizyka w zadaniach doświadczalnych i w doświadczeniach. Cz. I. Elektrostatyka. Tokar D., Tokar B., Tokar J Wyd. Nowik, Opole 2002 www.nowik.com.pl/index.php?go=podrecznik&poz=51&id=7  
9 DF DF A Dydaktyka fizyki. Zagadnienia wybrane. Salach Jadwiga Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1986 otwórz
10 DF DF AG Nauczanie fizyki a wiedza potoczna uczniów Szydłowski Henryk (red.) Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1991  
11 OG EF P Z fizyką za pan brat Backe Hans Wyd. Iskry, Warszawa 1965 otwórz
12 Wielka księga eksperymentów. Wyd. Elżbieta Jarmołkiewicz, Zielona Góra 2001  
13 DF DF A Bibliografia do nauczania fizyki dla studentów i nauczycieli fizyki Tokar D., Raczkowska-Tomczak K., Jeleńska A. WSP, Opole 1992 otwórz
14 EM EF A Elektroniczny generator samodławny w doświadczeniach pokazowych z fizyki Tokar Bronisław WSP, Opole 1990 otwórz
15 OG EF G Instrukcje do podstawowych przyrządów w Pracowni Dydaktyki Fizyki Pędzisz Bożena WSP, Opole 1988 otwórz
16 DF DF A Problemowe nauczanie fizyki. Cz. 1. Tokar Danuta WSP, Opole 1983 otwórz
17 DF EF A Przygotowywanie i wykonywanie doświadczeń fizycznych. Tokar D., Pędzisz B. WSP, Opole 1989 otwórz
18 DF DF A Wykorzystanie doświadczeń fizycznych w procesie nuczania-uczenia się Pędzisz Bożena (red.) WSP, Opole 1990 otwórz
19 OP EF A Zmodyfikowana Tarcza do doświadczeń pokazowych z optyki geometrycznej i falowej Tokar Bronisław WSP, Opole 1992 otwórz
20 OG OF L 25 lat olimpiad fizycznych Gorzkowski Waldemar WSiP, Warszawa 1979 otwórz
21 Cele a system nauczania fizyki w szkole Białkowski G. WSiP, 1977  
22 OG EF G Ćwiczenia praktyczne z fizyki - kurs podstawowy Halaunbrenner M. WSiP, Warszawa 1974 otwórz
23 OG EF L Ćwiczenia praktyczne z fizyki - kurs średni. Wyd. VII poprawione. Halaunbrenner Michał WSiP, Warszawa 1982 otwórz
24 OG G Doświadczenia z fizyki dla szkoły podstawowej. Tokar D., Pędzisz B. WSiP, Warszawa 1990  
25 Fizyka i my Sosiński WSiP, Warszawa 1987  
26 Fizyka. Zajęcia fakultatywne – kurs podstawowy. Pieryszkin A.W., Czemakin W.P. WSiP, Warszawa 1980  
27 DF DF AL Metodyka nauczania fizyki w szkole średniej Badziąg Kazimierz (red.) WSiP, Warszawa 1977  
28 DF DF AL Nauczanie fizyki. Cz. I. Sawicki Mieczysław (red.) WSiP, Warszawa 1976  
29 DF DF A Nauczanie fizyki. Cz. II Sawicki Mieczysław (red.) WSiP, Warszawa 1978 otwórz
30 DF DF AL Nauczanie fizyki. Cz. III Badziąg Kazimierz (red.) WSiP, Warszawa 1979 otwórz

Objaśnienia:
dział: OG - ogólny; M - mechanika; MS - statyka; EM - elektromagnetyzm; Es - elektrostatyka; OP - optyka itp.
grupa: EF - eksperyment fizyczny; DF - dydaktyka fizyki; OF - olimpiada fizyczna; I - inne
poziom: A - Akademicki, G - Gimnazjalny, L - ponadgimnazjalny, P - Podstawowy,

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US