PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 103 wyników

lp. dział grupa poziom tytul autorzy wydawnictwo www spis treści
1 OP EF A Zmodyfikowana Tarcza do doświadczeń pokazowych z optyki geometrycznej i falowej Tokar Bronisław WSP, Opole 1992 otwórz
2 OP P Zjawiska optyczne w przyrodzie. Bułat W. WSiP, Warszawa 1976  
3 OG OF L Zbiór zadań z olimpiad fizycznych. Wyd. 2 zmienione. Gorzkowski Waldemar WSiP, Warszawa 1987 otwórz
4 OG EF L Zbiór zadań doświadczalnych z fizyki - kurs średni. Łabuz P., Tokar D., Tokar B. WSiP, Warszawa 1990  
5 DF DF AG Zasady i metody nauczania fizyki. Kurs podstawowy. Sawicki Mieczysław (red.) PZWS, Warszawa 1973 otwórz
6 Zajmująca fizyka. Perelman J.I. Wiedza Powszechna, Warszawa 1954  
7 OG OF L Zadania z fizyki z całego świata z rozwiązaniami - 20 lat Międzynarodowych Olimpiad Fizycznych Gorzkowski Waldemar WNT, Warszawa 1994 otwórz
8 Zadania doświadczalne z fizyki. Domański J. Prószyński i S-ka., Warszawa 1997  
9 OG G Zadania doświadczalne z fizyki - kurs podstawowy. Antipin I. WSiP, Warszawa 1977  
10 OG EF P Z fizyką za pan brat Backe Hans Wyd. Iskry, Warszawa 1965 otwórz
11 DF DF A Wykorzystanie doświadczeń fizycznych w procesie nuczania-uczenia się Pędzisz Bożena (red.) WSP, Opole 1990 otwórz
12 OG OF L Wybrane zadania z 43 olimpiad fizycznych Ungier W., Hamera M. MAGIPPA, Warszawa 1994 otwórz
13 Wielka księga eksperymentów. Wyd. Elżbieta Jarmołkiewicz, Zielona Góra 2001  
14 DF EF P W poszukiwaniu praw fizyki. McDermott L.C. Prószyński i S-ka, Warszawa 2000  
15 Vademecum ucznia – fizyka Whitehead R., Pople S. DELTA, Warszawa 1997  
16 Testowe zadania z fizyki Krawczyk E., Dindorf W. Wydawnictwa Skryptowe WSP w Opolu, Opole 1980  
17 Termodynamika w klasie VII szkoły podstawowej. Przeniczny Z., Pniewski T. WSiP, 1991  
18 Technika demonstracji z fizyki Glucksman S. PWN, Łódź-Kraków 1957  
19 Tajemnice wody Elbanowska S., Kosmalowa J. NK, Warszawa 1987  
20 Tajemnice światła Elbanowska S., Kosmalowa J. NK, Warszawa 1989  
21 OG GP Świat wokół nas. Kerrod R., Holgate S.A. Świat Książki, Warszawa 2004  
22 OG DF AG Rysunek w nauczaniu fizyki. Analiza rysunku w wybranych podręcznikach szkolnych z fizyki. Molenda Tadeusz M. , 1999  
23 Rysunek w nauczaniu fizyki WSiP, 1984  
24 DF DF P Różne poziomy rozumowania przy rozwiązywaniu zadań z fizyki Stachurska Danuta Fizyka w Szkole nr 3, 1983 otwórz
25 DF EF A Przygotowywanie i wykonywanie doświadczeń fizycznych. Tokar D., Pędzisz B. WSP, Opole 1989 otwórz
26 OG GP Przez zabawę do nauki. Press H.J. Wydawnictwo MARBA CROWN LTD., Warszawa 1997  
27 DF DF A Problemowe nauczanie fizyki. Cz. 1. Tokar Danuta WSP, Opole 1983 otwórz
28 DF DF P Poradnik UNESCO do nauczania przedmiotów przyrodniczych PZWS, Warszawa 1960 otwórz
29 OG EF A Pomiary fizyczne. Podręcznik dla nauczycieli. Szydłowski H. PWN, Warszawa 1977 otwórz
30 DF DF A Pojęcia wielkości fizycznych w kl. VI Sawicki Mieczysław Fizyka w Szkole, nr 3, 1980 otwórz

Objaśnienia:
dział: OG - ogólny; M - mechanika; MS - statyka; EM - elektromagnetyzm; Es - elektrostatyka; OP - optyka itp.
grupa: EF - eksperyment fizyczny; DF - dydaktyka fizyki; OF - olimpiada fizyczna; I - inne
poziom: A - Akademicki, G - Gimnazjalny, L - ponadgimnazjalny, P - Podstawowy,

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US