PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Poradnik UNESCO do nauczania przedmiotów przyrodniczych

Poradnik, poza uwagami o charakterze ogólnym, w których pokrótce omówiono cele nauczania przedmiotów przyrodniczych (nauki o przyrodzie) oraz metodę nauczania, zawiera opisy budowy najprostszymi środkami ponad 400 przyrządów i różnego rodzaju innych pomocy naukowych. Praca ta, która osiągnęła szereg wydań i została przetłumaczona na kilka języków, przedstawia dużą wartość także i dla polskich nauczycieli. Szczególnie cenna jest dla nas zawierająca się w niej inspiracja do samodzielnego wykonywania przez uczniów prostych pomocy naukowych, inspiracja cenna nie tylko ze względu na wciąż jeszcze niedostateczne zaopatrzenie szkół w pomoce niezbędne do poglądowego nauczania, ale także, a nawet przede wszystkim – z uwagi na wartości dydaktyczne i wychowawcze, które znajdują w niej wyraz.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US