PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Molenda Tadeusz M.

Rysunek w nauczaniu fizyki. Analiza rysunku w wybranych podręcznikach szkolnych z fizyki.

W pracy przedstawiono, w sposób syntetyczny, zagadnienia dotyczące stosowania rysunku w nauczaniu ze szczególnym uwzględnieniem jego znaczenia w nauczaniu fizyki. Przegląd dotyczy funkcji i roli rysunku dydaktycznego, stawianych mu wymagań, efektywności uczenia się fizyki z jego wyko-rzystaniem. Przedstawiono zalety stosowania zadań graficznych i interpretacji graficznych w procesie kształcenia fizyki. Przytoczona analiza rysunku umożliwiła wypracowanie i przyjęcie kryteriów oceny rysunku podręcznikowego. Kryteria te stanowiły podstawę oceny rysunku podręcznikowego w kilkunastu funkcjonujących podręcznikach szkolnych z fizyki.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US