PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Przyrząd do paradoksu hydrostatycznego

Służy do wykazania, że ciśnienie na dno naczynia zależne jest od wysokości słupa cieczy, a nie od kształtu naczynia. Przyrząd stanowi rodzaj wagi równoramiennej. Na podstawie umocowane są dwa pionowe słupki połączone u góry poprzeczką. Na jednym ze słupków jest umieszczona na ostrzach dźwignia wagi, na drugim pręt z przesuwana wskazówką. W środkowej rozszerzonej części poprzeczki jest umocowana obsada, w którą można wkręcać cztery szklane naczynia o różnych kształtach. Obsada jest zamykana od spodu okrągłą płytką opierającą się na stożkowym czopie osadzonym na jednym końcu dźwigni, na drugim końcu dźwigni jest zawieszona szalka na odważniki. Naczynia szklane mają jednakową wysokość, lecz są różnego kształtu. Do przyrządu dołączone jest naczynie szklane do zbierania wyciekającej cieczy w czasie doświadczenia.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US