Prace licencjackie i magisterskie (wybrane części) wykonane

w Pracowni Dydaktyki Fizyki i Astronomii

pod kierunkiem dr. T. Molendy

 

Marcin Januszewski
Rozchodzenie się światła w optycznie niejednorodnym ośrodku
Szymon Suski
Wykorzystanie elektronicznych środków dydaktycznych w nauczaniu fizyki
na poziomie gimnazjalnym opracowanie i analiza danych