Rozchodzenie się światła
w optycznie niejednorodnym ośrodku