Adresy firm produkujących i/lub dystrybujących środki dydaktyczne do nauczania fizyki

Lp.
Firma
Zakres produktów
Adres
Faks
WWW / E-mail 
1
CENTRUM TECHNIKI LASEROWEJ -
 Biuro handlowe
optyka geometryczna i falowa 
Wiosny Ludów 49
02-495 Warszawa
tel. (22) 867-63-12,
 
867-63-16
867-87-48
http://www.ctl.com.pl/pindex2.html  
2
COBRABID Centralny Ośrodek Badawczo_rozwojowy Aparatury
Badawczej i Dydaktycznej
optyka,
prawa gazów, elektr.,
 wanienka do fal
1 sierpnia 32
02-134 Warszawa
tel. 846-87-62
846-87-63
www.cobrabid.com.pl /
cobrabid@cobrabid.com.pl
3
Eduka - Biuro Handlowe firm
Lucas-Nulle i Phywe
pełny
Polna 19 D
05-550 Mysiadło 
k. Piaseczna
tel. (22) 701-41-58, 603/688-512
701-41-58
www.phywe.de /
eduka@lucas-nulle.phywe.kom.pl
4
ELBOX,
Pasco, 3B Scientific
 
ul. Słoneczna 2, 05-270 Marki
tel./fax (22) 781 15 37 do 39

844-08-69
www.elboxedu.com.pl
5 Eurotek International Sp. z o. o.   al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
tel. (22) 843-79-40
843-61-43

 /  inbox@eurotek.com.pl

6
ELMAX, Biuro Proj. Wdrożeniowe
elektrom., optyka,
fale na wodzie, hydrost.
Puszczy Solskiej 8/27
01-390 Warszawa
tel. (22) 667-32-85;
667-35-77
667-35-77
 
7
Fabryka Pomocy Naukowych
FREDERIKSEN, 3B Scientific
pełny
Słowiańska 7
48-300 Nysa
tel. (77) 433-24-91
433-36-56
www.fpnnysa.com.pl
8 JANGAR - Biuro handlowe   ul. Puławska 479
02-844 Warszawa
tel. (22) 648-03-14
857-36-33
/ jangar@jangar.pl
9
Ley-Pol (Leybold Didactic GmBH )
pełny
Wybrzeże Kościuszkowskie 17/2
00-390 Warszawa
tel. (22) 622-90-62,
622-90-62
http://www.leybold-didactic.com ley-pol.leybold@wp.pl
10
Magnesy P.P.H.U. "Enes"   Warszawska 944
Zaborów
tel. +48-22- 752-08-52
+48-22- 752-08-51

http://www.enes.com.pl/ /
magnesy@magnesy.pl

11 PIERRON POLSKA SP. Z O.O.

pełny

Ul. Garibaldiego 4 lok. 12C
04-078 Warszawa
Tel: 022/871-48-36 (37)
Fax: 022/871-48-38

625-53-27

www.pierron.com.pl / pierron@pierron.com.pl

12
Pasco, ELBOX
 
Racławicka 99
02-634 Warszawa
tel. (22) 844-08-69,
844-77-81
 
www.pasco.com / elbox@elboxedu.com.pl
13 SENSOMED

optyka

Pereca 13/19
apart. 516
00-849 Warszawa
tel. (22) 624-69-73

624-69-73