Rejestracja: Zarejestruj się Lista
Terminy praktyk w 2006 r.:  
Gimnazja: 11 IX - 6 X
Szkoły ponadgimnazjalne: 18 IX - 6 X
Lista studentów na praktyce: IV rok V rok
Druki dotyczące praktyki:
- Uwagi dotyczące realizacji zadań na praktyce '06 (.pdf)
- Program praktyk (.pdf)
- Opinia o przebiegu praktyki (.pdf) (wydruk ma być dwustronny)
  - Plan praktyki pedagogicznej (.xls, 3 arkusze do modyfikowania, poniżej wersja pdf)
     - Rozkład zajęć na praktyce (.pdf)
     - Lista tematów przeprowadzonych lekcji (.pdf)
     - Lista tematów hospitowanych lekcji (.pdf)
  - Hospitacja lekcji (.pdf)
  - Karta opisu firmy dot. środków dydaktycznych (.pdf)
 
  Z bazą szkół można się zapoznać ze strony www Kuratorium Oświaty:
 
województwa zachodnopomorskiego http://www.kuratorium.szczecin.pl/
województwa lubuskiego http://www.ko-gorzow.edu.pl/