Zestawy doświadczalne i przyrządy stosowane
w pracowni dydaktyki fizyki

 

Dział fizyki
Zestawy doświadczalne i przyrządy
Opis
Instrukcje
Do pobrania
Nr kat.
MECHANIKA
Chronograf
Opis
Maszyny proste, Nauka o ruchach, Nauka o siłach
Opis
V 6-49
Sprężyna do ruchu harmonicznego
Opis
Pobierz
V 6-74
Wózki do III zasady dynamiki
Opis
Pobierz
V 6-47
Przyrząd do demonstracji ruchu jednostajnego
Pobierz
V 6-68
Przyrząd do sprawdzania prawa składania prędkości i badania ruchu względnego
Opis
V 6-81
Przyrząd do badania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego
Opis
Przyrząd do pokazu kierunku wypadkowej dwóch prędkości zbieżnych
Opis
Pobierz
V 6-85
Przyrząd do wprowadzenia pojęcia momentu obrotu i pary sił
Opis
Pobierz
V 6-60
Przyrząd do pomiaru siły w ruchu po okręgu
Opis
Pobierz
V 6-79
CIEPŁO
Aktynometr
Instrukcje
Pobierz
Komplet do doświadczeń z ciepła
Opis
V 4-40
Silnik wysokoprężny Diesla
Opis
Pobierz
V 4-26
Kociołek do wytwarzania pary wodnej
Pobierz
V 4-5
Kalorymetr
V 4-4
Przyrząd Ingenhousza
V 4-19
Naczynie DEWARA
Instrukcje
Pobierz
Pierścień GRAVESANDA
Instrukcje
Pobierz
OPTYKA
Przyrząd Noerrenberga
Instrukcje
Pobierz
Spektroskop
Instrukcje
Pobierz
Rurki Plűckera
Pobierz
V 7-15
Tarcza Kolbego
Stolik Optyczny
Opis
Soczewka Fresnela
Instrukcje
Pobierz

Pryzmat achromatyczny

Pobierz
V 7-10
Pryzmat prostego widzenia
Instrukcje
Pobierz
Laser
Instrukcje
Pobierz
Optyka geometryczna
Opis
V 7-32
Ława optyczna
Instrukcje 
Pobierz
Szkła optyczne
Opis
Pobierz
V 7-30
ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM
Elektrometry BRAUNA
Opis
V 5-12
Elektroskop
Opis
V 5-14
Butelka LEJDEJSKA
Opis
Prądnica-silnik. Model rozbierany
Opis
Pobierz
V 5-103
Komplet do pokazu zjawisk z elektrostatyki
Opis
V 5-143
Naczynie projekcyjne do pokazu linii sił pola elektrostatycznego
Opis
Zespół do rezonansu elektrycznego
Opis
Pobierz
5-93
Komplet do doświadczeń z magnetyzmu
Opis
V 5-24
Silnik elektryczny
Opis
Pobierz
V 5-79
Maszyna elektrostatyczna
V 5-43
Induktor Ruhmkorffa
V 5-21
Skala próżni
Opis
V 5-96
Mierniki Magnetoelektryczne
Instrukcje
Pobierz
Transformator
V 5-128
Transformator rozbieralny
Opis
Pobierz
V 5-129
Generator Van de Graaffa
V 5-100
Przyrząd do pokazu linii sił pola elektrostatycznego
Opis
Przyrząd do pokazu pola elektrycznego i pola magnetycznego prądu
Opis
INNE
Własności pola grawitacyjnego
Opis
Pobierz
V 9-96
Komora dyfuzyjna
Opis
Pobierz
V 9-3
Przyrząd do doświadczeń z prawa Archimedesa
Opis
Pobierz
V 3-10