PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 60 do 90 z 121 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
61 TM In Komplet do doświadczeń z ciepła V 4-40 1122
62 EM In Komplet do doświadczeń z magnetyzmu V 5-24 468
63 M In Komplet do doświadczeń z mechaniki V 6-49 734
64 F In Komplet do pokazu fal na wodzie firmy Leybold 1237
65 EEs In Komplet do pokazu zjawisk z elektrostatyki V 5-143 2041
66 EEl In Linia przesyłowa wysokiego napięcia V 5-135 200
67 EEs In Maszyna elektrostatyczna V 5-43 280
68 EEs In Naczynie projekcyjne do pokazu linii sił pola elektrostatycznego. Przystawki do rzutnika pisma. 592
69 OG In Pryzmat achromatyczny i pryzmat prostego widzenia V 7-10 114
70 H In Przyrząd do badania ciśnienia hydrostatycznego V 3-34 278
71 MK In Przyrząd do badania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego V 5-143 298
72 MK In Przyrząd do demonstracji ruchu jednostajnego 193
73 M In Przyrząd do demonstrowania własności pola grawitacyjnego V 6-96 264
74 MAT In Przyrząd do modelowana teorii kinetyczno-molekularnej 220
75 MP In Przyrząd do paradoksu hydrostatycznego V 3-36 248
76 MK In Przyrząd do pokazu kierunku wypadkowej dwóch prędkości o kierunkach zbieżnych V 6-85 381
77 EEs In Przyrząd do pokazu linii sił pola elektrostatycznego V 5-63 300
78 EM In Przyrząd do pokazu pola elektrycznego i pola magnetycznego prądu V 5-108 393
79 O In Przyrząd do polaryzacji światła (aparat Nörrenberga) V 7-13 640
80 MD In Przyrząd do pomiaru siły w ruchu po okręgu V 6-79 279
81 H In Przyrząd do prawa Archimedesa V 3-10 204
82 TM In Przyrząd Ingenhousza V 4-19 257
83 FiA In Rurki Plückera V 7-15 195
84 EEl In Silnik elektryczny na prąd stały V 5-79 252
85 EM In Silnik elektryczny na prąd stały. Model typ II. V 5-79 190
86 Tm In Silnik wysokoprężny Diesla – model V 4-26 573
87 EM In Skala próżni V 5-76 99
88 O In Spektrometr szkolny V 7-33 617
89 O In Spektroskop szkolny 487
90 M In Sprężyna do ruchu harmonicznego V 6-74 251

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.;
grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US