PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Gaj Jan

Laboratorium fizyczne w domu

Na treść książki składają się opisy wykonania różnorodnych doświadczeń fizycznych oraz prostych przyrządów (polaryzatora, miernika prądu, stroboskopu ii wielu innych), które można zbudować łatwo dostępnymi środkami. Treść książki jest podana W formie swobodnej rozmowy z czytelnikiem. Duży nacisk położono na fizyczną interpretację omawianych eksperymentów. Książka jest bogato ilustrowana; zawiera też kilka wkładek (krążki barwne, tarcza zegara słonecznego), których można użyć do przeprowadzenia własnych doświadczeń. Jest przeznaczona dla szerokiego kręgu czytelników, zwłaszcza dla uczniów różnych typów szkół średnich.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US