PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Fizyka. Podręcznik dla nauczyciela

W latach 1962–1967 dokonano w Wielkiej Brytanii dużego dzieła w zakresie unowocześnienia nauczania przedmiotów przyrodniczych. Przygotowano nowe programy oraz dostosowane do nich podręczniki i inne książki pomocnicze dla uczniów i dla nauczycieli. Książka, jest końcową częścią pięciotomowego „Przewodnika dla nauczyciela fizyki”. Traktuje ona o nauczaniu fizyki w piątym roku nauczania według tzw. programu O. „Przewodnik dla nauczyciela”, łącznie z czterotomowym „Przewodnikiem do doświadczeń”, został opracowany przez liczny zespół złożony z pracowników naukowych i najbardziej doświadczonych nauczycieli. Zawarte w nim wskazówki dotyczące metod nauczania fizyki były weryfikowane w praktycznym nauczaniu w sześćdziesięciu kilku szkołach eksperymentalnych.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US