PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Składanie harmonicznych drgań mechanicznych - krzywe Lissajous

Przedstawiono urządzenie służące do pokazu krzywych (figur)Lissajous powstających w wyniku składania mechanicznych drgań harmonicznych.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US