PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

Pokaz dia- lub paramagnetycznych własności niektórych substancji. Z.Szczuciński

Zbigniew Szczuciński, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin - Warszawa. IV Ogólnopolskie Spotkanie Klubu Demonstratorów Fizyki, Szczecin 21 - 22.06.2004 r. W pracy przedstawiono proste sposoby demonstracji własności dia- i paramegnetycznych substancji za pomocą magnesów neodymowych, które oddziałują z substancjami zawieszonymi na wykonanej z nitki "wadze torsyjnej" lub z wodą pod którą znajduje się magnes - obserwacja odbitego promienia świetlnego od powierzchni wody.

Wasze komentarze: Dodaj komentarz

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US